Kaun Hoye Ga Song, Lyrics – Qismat Movie

Kaun Hoye Ga Song – Qismat Movie, Lyrics :

ਜੇ ਮੈਂ ਨ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੌਨ ਹੋਏਗਾ?
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇਗੀ, Jaani, ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਏਗਾ
ਜੇ ਮੈਂ ਨ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੌਨ ਹੋਏਗਾ?
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇਗੀ, Jaani, ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਏਗਾ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨ੍ਹੀ ਲੱਗਣਾ
ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਉ, ਸੱਜਣਾਂ
ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਖੋ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੇਰੀ-ਮੇਰੀ ਟੁੱਟਗੀ, ਹਾਏ ਵੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਰੋਏਗਾ!
ਜੇ ਮੈ ਨ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ?
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇਗੀ, Jaani, ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਏਗਾ
ਜੇ ਮੈ ਨ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ?
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇਗੀ, Jaani, ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਏਗਾ
(ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਏਗਾ)
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ
ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ
ਮੈਂਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ
ਮੈਂਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ
ਮੈਂਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ
ਮੈਂਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ
ਤੂ ਫ਼ੁੱਲ, ਤੇ ਮੈੰ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਤੂ ਚੰਨ, ਤੇ ਮੈੰ ਤਾਰਾ
ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਨਾਏ समंदर, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਨਾਰਾ?
ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸੋਏਗਾ
ਜੇ ਮੈ ਨ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ?
ਰੂਹ ਮੇਰੀ
Also, read about:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *